Kalmar kommuns politiker Del 1: Johan Persson

Vad vet vi om våra politiker i allmänhet och våra kommunpolitiker i synnerhet? Vad vet vi om de politiker som påverkar vår vardag främst? Vilka är de? Var har de för bakgrund? Vad vill de? Vi har anno 2015 och lever i en digitaliserad värld där det finns helt andra möjligheter idag än tidigare för politiker och kommuninvånare att kommunicera. Så hur utnyttjar våra politiker den här ”nya” världen?

Bloggen kommer i en rad inlägg att granska just detta och se hur våra kommunpolitiker handskas med den digitala världen. Ett syfte med granskningen är också utifrån ett medborgarperspektiv se vilka de är. Vad har de för bakgrund såsom exempelvis utbildning, yrke och tidigare erfarenheter osv. En intressant frågeställning blir också vad de själva gör för att påverka hur de framställs. För alla möjligheter finns ju idag att marknadsföra sig själv som politiker. Tar således dessa politiker den chansen? Om inte, varför? Ja det blir ju i så fall bara spekulationer.

Allt material som presenteras är sådant som finns att tillgå på internet. Detta eftersom det är en del av syftet med granskningen.

Del 1 kommer granska Kalmar kommuns främsta företrädare, nämligen Kommunstyrelsens socialdemokratiske ordförande Johan Persson. Kommande delar kommer att fokusera även på övriga kommunpolitiker och hur partierna arbetar med den digitala världen.

Kalmar kommuns styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Dessa partiers företrädare är kommunalråden Johan Persson (S), Anders Andersson (C) och Bertil Dahl (V). Överenskommelsen mellan partierna kan studeras här.

Så lämpligtvis börjas granskningen med den främsta av dessa herrar.

Johan Persson (S)

Johan_Persson_

  • Född: 1974
  • Utbildning: ?
  • Yrke: Politisk broiler
  • Politiska uppdrag: Kommunalråd, Ordförande i Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnd och Destination Kalmar AB. Ledamot i Kommunstyrelsens planutskott, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kalmar kommunbolag AB och Kommunfullmäktige.
  • Blog
  • facebook

Johan Persson är född och uppvuxen i Borgholms kommun och blev tidigt politiskt aktiv. Han var en rekordung SSU-ordförande i Borgholm och medlem av fullmäktige och kommunstyrelsen vid 20 års ålder. Därefter blev han pressekreterare åt dåvarande SSU-ordföranden Niklas Nordström 1995 för att snabbt avancera till samma tjänst hos Mona Sahlin under åren 1998-2000 på näringsdepartementet. På sossespråk innebär det att han först utgjorde en del av högerfalangen i ungdomsförbundet – med Stockholms län, Norrbotten, Östergötland, Kalmar som knutpunkter – och att han sedan plockades upp av de adlade familjerna i Stockholm. År 2000 återvände Persson till Kalmar och var ombudsman för partidistriktet i Kalmar län 2000-2006. Johan Persson tillträdde som ordförande för kommunstyrelsen den 1 april 2006.

Johan Persson presenterar sig kortfattat på sin blog. Där framgår bl.a. att Persson har ”pluggat i Växjö och i Göteborg”. Persson nämner inte vad han pluggat. Uppenbarligen anser kommunalrådet att studieort är viktigare än vad som studerats? Ytterst märkligt.

Johan Persson är ”hyfsat” aktiv på sin blog och lägger ut 2-5 inlägg per månad. Där behandlas naturligtvis främst frågor som berör Kalmar kommun och Persson resonerar oftast i en sansad ton. Hackas gör det ibland och favoriten bland hackkycklingarna i kommunpolitiken är Inger Hilmansson (fp). Ett antal inlägg berör hennes agerande i kommunpolitiken och vad och hur hon för sin opposition mot Persson. Johan Persson framstår hos många som kommunens starke man och har stundtals en märklig debatteknik. Detta märks främst emot Hilmansson. Kommunstyrelsens ordförande har således stundtals svårt för oppositionspolitikernas roller. Kalmar kommun präglas generellt av en ytterst svag opposition så Perssons agerande emot Hilmansson framstår ibland som märkligt. Hade oppositionen varit starkare hade nog Johans Persson inte haft mycket tid över för sina övriga uppdrag än att kritisera oppositionen.

På sin facebooksida finns inte mycket information att hämta om Johan Perssons bakgrund. Inget finns om yrken och inte heller här finns något om Perssons utbildning. Varför? På facebooksidan lägger Persson ut mer blandad kompott, allt från bilder på det första spadtaget vid invigningar till delade politiska händelser.

Johan Persson anser är detta är Kalmar viktigaste fråga: ”Att Kalmar ska fortsätta gå framåt, och att vi ska bli en av landets mest attraktiva kommuner. Det är vi på god väg att nå. Vi ökar i befolkning och har lägst arbetslöshet bland våra jämförelsekommuner. Dessutom bygger vi för fullt.”

Johan Perssons ambitioner för Kalmars väl ska nog inte underskattas. Dock skiner en naivitet fram där omdömet starkt måste ifrågasättas. Tankar utifrån det här resonemanget landar naturligtvis i Fanerdunaffären som ”plågade” Kalmar under ett antal år och startade tidsmässigt då Persson var ny på sin post under 2006. Att kommunalrådet överhuvudtaget befattade sig med den här soppan framstår som ytterst märkligt där det inte finns andra ord än naivitet,omognad och även viss galenskap att ta till. Framtidsvisionerna var ju så uppe i det blå att de idag framstår närmast som en ytterst märklig dröm. Kalmar skulle bl.a. bygga en av Europas största flygplatser  Det märkliga är att detta inte fått ett större avtryck på Perssons karriär. Revisonsrapporten gav i och för sig Kalmar ett godkännande i hanteringen av projektet men det är inte det som skaver utan den naivitet och galenskap som präglade hela historien. Frågan många ställde var nog; hur står det egentligen till med våra politiker? I sammanhanget kan noteras att Kinakännaren Ola Wong aldrig hade hört talas om Fanerdun tidigare. I sin bok ”När tusen eldar slickar himlen” reagerade han på en artikel i Barometern där det stod att Fanerdun var en ”mångmiljardkoncern” och ”att ägaren Luo Jinxing hade direktkontakt med Kinas premiärminister i förhandlingarna”. Inte heller Rupert Hoogewerf som sammanställer den årliga sammanställningen av Kinas 500 rikaste personer hade någonsin hört talas om Fanerdun eller dess ägare. Ola Wong skriver också i sin bok att tidningen Barometern under perioden fick mycket frågor kring projektet där folk inte förstod någonting.

Utifrån kommuninvånarnas skeptiska hållning till affären ansåg Johan Persson att det inte var kommunens ”sak att pröva affärsidéer ”. Ok, stanna nu upp och fundera på vad det är kommunalrådet säger här.

I lokalmedia har allmänheten kritiserat kommunen för att ha gett sig in i den här affären i mångmiljonklassen för kommunens skattebetalare. Satsningen var den största näringsetableringen i Kalmars historia och var i miljardklassen, 800 jobbtillfällen stod på spel, 200 000 kvadratmeter mark skulle säljas, 1000-2000 kinesiska företagare skulle husera i handelscentrumets showrooms, nytt kinesiskt bostadsområde skulle byggas i Krafslösa, flygplatsen skulle byggas ut med resenärer från hela Europa och kunna ta emot stora jumbojettar, en paradaveny skulle byggas på Norra vägen ut mot Lindsdal osv. osv.  Folk i Kalmar och även i övriga Sverige funderade och funderade och fann det hela ytterst märkligt. Så när hela projektet till slut visade sig vara ett luftslott tyckte åtminstone kalmariterna att kommunen borde ha kollat upp företagets ekonomi bättre. Johan Persson invänder då: ”Det är inte kommunens sak att pröva affärsidéer.” Tolkningsutrymmet kring kommunalrådets kommentar i den här kontexten lämnas nu fritt till läsaren utan vidare kommentarer. Men stanna gärna upp och fundera igen.

Det kan även vara av värde vad Ola Wong säger om det här, för han menar att det var märkligt att ingen tog reda på hur kulturen kring kinesiska affärer fungerar. För ”I Kina litar ingen på någon” ”att man ingått avtal behöver inte betyda att avtal fullföljs”. ”Eftersom folk inte litar på varandra brukar man vilja kolla upp sin partner innan man inleder samarbete”.  Det smått fantastiska kring det här är även det Ola Wong berättar kring hur det gick till när Kalmar kommuns näringslivschef faktiskt vill granska företaget som ska investera miljardbelopp i Kalmar: ”Kommunens näringslivschef Thomas Davidsson hade bett att få ta del av Fanerduns årsredovisning. Han fick en powerpoint-presentation. Men den var på kinesiska. Thomas förstod inte kinesiska. Han bad att få en engelsk översättning, men den kom aldrig. Kalmar-sidan hade alltså ingen egen kinesisk tolk. De var utlämnade åt den översättare som Fanerduns översättare gav dem __Det är lite som att gå in en boxningsmatch med en handduk över huvudet”. ”För en utomstående verkar det som om Kalmar var lite yrvakna i en värld där alla inte är medlemmar i samma Rotary-klubb längre”.

Att hela affärsidén var att locka kineser med dyra och lukrativa uppehållstillstånd gick kommunalrådet förbi och det sannolika är nog att Johan Persson förblindades och såg Luo Jinxing som jultomten. Men ett kommunalråd som tror på tomten är nog endast till gagn för kommunalrådets egna barn.

Att projektet präglades av snabba ryck gjorde att många funderade kring den demokratiska processen. Bl.a. Ölandsbladet kommenterade det här ”Den rekordsnabba handläggningen sker i en kommun där det tar två månader att få byggtillstånd för en förstutrapp på två kvadratmeter och där en frikyrka väntat i tio år på byggtillstånd. Det känns inte riktigt seriöst om ett företag, stort eller litet, kan sätta en sådan press på en kommun.”

Inger Hilmansson (fp) som var med 2006 reflekterar kring den här processen i Ola Wongs bok och minns att hela processen sköttes dåligt i stadshuset och hon var i princip den enda som kritiserade hela projektet. Men hon upplevde dock ett starkt stöd ute på stan bland folk och det hon sedan säger implicerar att det här var ett vansinnesprojekt som endast Johan Persson i hela Kalmar såg någon verklighet i. Folket på stan fattade uppenbarligen ingenting och Hilmansson beskriver kulturen i Kalmarpolitiken såsom att ”allt går genom kommunstyrelsens ordförande. Så är det bara. Det gäller i princip allting. Det finns ju riktlinjer, men har man en upptrampad väg till stadshuset så är upplevelsen hos många att det inte är så jättenoga. Man förminskar hela tiden den som kommer med synpunkter. Det påstås att man inte förstår någonting. Det som är jobbigt i de här situationerna och som återkommer hela tiden är att folk är så tysta. Det finns ingen som stöttar upp även om man vet om att man har rätt. Man kommer efter mötena och säger, vad bra att du tog upp det men under mötena är det ingen som säger ett ljud. Man måste inse att man måste skilja på kritik mot hela projektet och frågor om själva projektet. Jag upplever en kuvande tysthetskultur”. Läsaren bör här betrakta att det här var den kultur som fanns i stadshuset när kommunalrådet Persson var färsk i sammanhanget. Sedan dess har det gått ett flertal år och kulturen verkar dessvärre inte blivit bättre.

För det här är dessvärre ett mönster som går igen och igen där de demokratiska processerna totalt havererat med Johan Persson vid rodret. T.ex har det funnits brister i demokratiprocessen och kring SalvestadenLinnéuniversitets placering och kommunens vindkraftanläggningar.

Det senaste exemplet är hanteringen av Stensö camping.  Där har flera reagerat på hur majoriteten med Persson i spetsen hanterat frågan. Moderaten Christina Fosnes skriver på sin blog ”Drygt 1,5 månad från anbud till beslut är en alldeles för forcerad tidsrymd när beslutet rör hela 35 år för Kalmar. För att ge ett perspektiv… I dagens arbetsutskott fick vi dragning om 2017 års upphandling av ny kollektivtrafik för Kalmar länstrafik inklusive skoltrafik. KLT filar nu på anbudsunderlaget och gav oss en överblick i hur upphandlingen fortlöpande ska utformas både innehålls- och tidsmässigt. Upphandlingen av kollektivtrafik och skoltrafik rör 10 år och först om ett år, i maj-juni 2016, beräknas beslut presenteras inför start av drift 2017. Framförhållning med 1,5 år för KLT till skillnad mot gårdagens 1,5 månad. 35 år är en lång tid.. En halv livstid, som en person sa i vår moderatgrupp.

Stanna nu upp igen och fundera kring demokratiska processer! Fundera också vad är det som gör att Johan Persson i större frågor har så extremt bråttom? Varför denna impulsivitet? Varför denna vilja till att undgå demokratiska samtal och få genomarbetade beslutsunderlag? 

I flera fall kan man läsa om politiska motståndare såsom exempelvis Christina Fosnes och Inger Hilmansson som båda beklagar bristen på den demokratiska insynen som ytterst Johan Persson är ansvarig för.

Även kommunens fackförbund är kritiska till den demokratiska syn Johan Persson har på den kommunala verksamheten. Persson och majoriteten valde i år att i princip köra över fackförbunden i Kalmar då man presenterade sitt budgetförslag. Persson och co fick kritik för att inte MBL-förhandlat budgeten med facken innan man presenterade budgeten vilket är ett formellt krav för demokratins spelregler. Ännu en gång brådskade det för kommunalrådet. Att synas i media ansågs uppenbarligen viktigare än förhandling med facket.

Dessvärre framstår även några rent obehagliga sidor hos kommunalrådet som politiker i Kalmar har uppmärksammat. Han anklagas från flera håll att använda sig av härskatekniker som inte verkar direkt tagna ur luften. Folkpartisten Björn Brändewall skriver på sin blog om sin första erfarenhet i kommunstyrelsen:

Jag var där för första gången idag, eftersom jag sedan årsskiftet är vald till ersättare där. (Tack för förtroendet, gott folk!) Kommunalrådet Johan Persson (S) är ordförande i kommunstyrelsen och fördelade ordet lugnt och sansat – så länge alla höll med honom. Men när Inger Hilmansson, vår representant från FP som jag är ersättare för, började ställa frågor om ett nytt förslag till miljonrullning till förmån för Kalmar FF (eller rättare sagt Arenabolaget), så tände det till hos kommunalrådet, och han blev plötsligt ett så tydligt skolexempel på härskartekniker att jag blev alldeles paff. Ordförande Persson höll långa utlägg mot Inger Hilmansson utan att någonsin titta henne i ögonen, han avbröt henne när han hade gett henne ordet, han påstod felaktigt att hon var emot arenan. Efter att ha blivit tillrättavisad om detta sade han att hon var dåligt påläst. Och när det blev dags att gå till beslut så tog han in Bertil Dahls (V) tilläggsyrkande i huvudförslaget utan att ställa det i proposition, medan han ställde alla Ingers tilläggsyrkanden mot avslag. För att ytterligare förminska henne beskrev han Bertil Dahls yrkande som ”Bertil Dahl med flera”, fastän jag inte hade hört någon annan kommentera Dahls yrkande. Som jag har förstått det så är detta ”business as usual” i Johan Perssons kommunstyrelse. Detta är inte ett uttryck för någon sorts idoliserande av Inger från min sida. Men det är uppenbart att hon får utstå mycket. Jag hade hört rykten även från rödgröna led om hur mycket just hon utsätts för härskartekniker från sossetopparna. Nu fick jag se det med egna ögon. Det ligger nog en hel del i att Persson bestraffar de som har mage att ifrågasätta det socialdemokratiska enväldet.

Folkpartisten Sebastian Hallén kommenterar hela den här ”affären” här med en rad tankegångar som är värda att uppmärksammas.

Den här typen av diskussioner bör ju överhuvudtaget inte alls behöva förekomma när vi har med folkvalda personer att göra men dessvärre, eller kanske ska vi säga som tur är, är politikerna väl som folk är mest kanske. Både på gott och ont. Men understreckets redaktion har i sin kanske naiva syn högre ställda förhoppningar på våra folkvalda. Vad annars ska vi med dom till om vi inte kan ställa krav på kompetens och förnuft?

Kritik kommer även från tjänstemän i kommunen som gör att bilden blir en mer problematiskt utifrån de demokratiska processerna

Johan Persson är en politiker som hanterar media extremt skickligt i sina egna syften och det är även en bild Inger Hilmansson (fp) skildrar i Ola Wongs bok.  Hon beskriver där Johan Persson ”som en enormt skicklig mediestrateg som utan att visa resultat eller leverera något får folk att tro utan att ifrågasätta.” 

Och det är utifrån det Inger Hilmansson pekar på som gör att Johan Persson har lyckats i politiken. Han har en stämpel på sig som en handlingens man och den stämpeln satt sig i början då allt snurrade fort runt honom. Den första valrörelsen präglades av Fanerdunsatsningen och IKEA-etableringen och med påföljande satsningar i Hansa city. Trots totalfiaskot med Fanerdun sitter stämpeln kvar eftersom Persson är extremt skicklig på att utnyttja medierna att bli hans egen megafon där han visar upp sig med hjälm och spadar för att inviga en det ena och en det andra projektet. Det är i ljuset av detta man ska se det markanta stöd socialdemokratin har i Kalmar. För faktum är att Kalmar är ett av Sveriges starkaste socialdemokratiska fästen med över 35 % av rösterna som övriga socialdemokratiska politiker ute i landet bara kan drömma om. Att kommunalrådet Johan Persson är den bidragande orsaken i detta är nog i det närmaste oomtvistligt.

Slutsats: Bilden av Johan Persson är urtypen av den politikerbroiler han de facto är.  Johan Persson vill framstå som en handlingens man med grävskopa och bygghjälm och vill framför media och Kalmar kommuns invånare verka som en handlingens man. Som han själv uttrycker det:  ”vill han ha verkstad”.

Det här bilden vill han förmedla:

Johan Persson

Perssons ambitioner är nog att nå högre höjder än kommunpolitiken, men i de större sammanhangen räcker med stor sannolikhet inte Johan Persson till. Här kan Fanerdunaffären ligga som en våt filt för framtida karriärutveckling inom Socialdemokratin. Den socialdemokratiska partistyrelsen är nog inte lika förblindade av Perssons ”framgångar” som kalmariterna.

Sin egen marknadsföring och kommunikationen med kommuninvånarna på internet handhas på en ”lagom” nivå. Han vill verka som en man av folket och den bilden lyckas han nog med att förmedla gentemot de ”vanliga” kommuninvånarna. Johan Persson för inga ideologiska tankebanor på vare sin blog eller facebook utan vänder sig helt och hållet till ”mainstream”. Det är synd för bilden av hur och vad han vill här världen framgår dessvärre inte. Att enbart föra de ”tyngre” diskussionerna på partimötena i Kalmar och i Stockholm när han har chansen känns som en bortkastad chans.

Ett stort problem med kommunalrådet är hans syn på demokratin och hur demokratiska processer fungerar. Vem är han till för? Stundtals upplevs det som om Johan Persson ser Kalmar kommun som sitt eget företag. Han verkar stundtals inte reflektera över att han sitter på ett förtroendeuppdrag där han är vald av Kalmar kommuns invånare. Denna problembild kring Perssons syn på demokrati upplever kommunala tjänstemän, fackrepresentanter och övriga politiker säkert dagligen. Det är klart problematiskt. För några enstaka uttalande kan man alltid komma undan med, men när ett mönster skönjs så blir det just problematiskt och även en förlust för Kalmar kommun. Att en tystnadskultur finns kring kommunstyrelsen ordförande med nickedockor runt sig påminner inte så lite om Nordkorea. Att de som ser jämförelsen med Norkorea som hård bör även betänka Perssons uttalande kring Barometerns arbetssätt i samband med turerna kring Johan Perssons privatliv. Johan Persson drar således nytta av media när det passar in i hans strävan efter publicitet och anser sig ha rätt styra vad och hur media bör uppträda emot honom.

Att sedan Persson yttrar sig om Barometerns personals vara eller icke vara är ytterligare ett tecken på en syn på media som förskräcker:  Vi är fullt medvetna om att Ulf Wickbom redan tidigare fått sparken från sitt uppdrag som politisk redaktör från och med september. Det var ett klokt beslut, om än sent”.

Redaktionen på understrecket anser att Johan Perssons syn på media åtminstone befinner sig i gränslandet till Nordkoreas icke existerande pressfrihet.

Johan Perssons demokratisyn skrämmer således och karaktärsdragen präglas av en ohälsosam förkärlek för makt, naivitet, omognad och en extrem impulsivitet som grumlar verklighetsförankringen. Persson visar även på ett ytterst starkt motstånd av att bli ifrågasatt och kritiserad. Det imponerar inte. Sannerligen inte. 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s